Clairvoyance

Clairvoyance er formidling af budskaber, råd og vejledning fra den åndelige verden. Ordet clairvoyance betyder ”klarsyn”. Clairvoyante evner er således evnen til at se klart. Ved hjælp af evnerne kan clairvoyante se og rådgive om fortid, nutid og fremtid.

Clairvoyant rådgivning foregår i tæt samarbejde med den åndelige verden. Den clairvoyante stiller sig til rådighed og fungerer således som talerør fra dine åndelige vejledere til dig. Clairvoyant arbejde kan foregå på to forskellige niveauer:

 1. Det psykiske niveau: den clairvoyante læser i klientens energifelt.
 2. Det mediale niveau: den clairvoyante kommunikerer med åndelige vejledere, engle, afdøde og/ eller andre ikke-fysiske væsener.

Da alle clairvoyante arbejder forskelligt og har særlige spidskompetencer, kan det være en god ide at kontakte den clairvoyante og spørge om vedkommende kan hjælpe med det, man søger hjælp til. Det er eksempelvis alt afgørende, at den clairvoyante rådgiver arbejder på det mediale niveau, hvis man ønsker kontakt til en afdød – i så fald skal man have fat i et Clairvoyant Medie.

 

Hvad kan du bruge en clairvoyance til?

Clairvoyant rådgivning er en mulighed for at få råd og vejledning, der er relevante for dig netop nu. Beskederne vil således ofte relatere til den livsfase og de eventuelle udfordringer, som du gennemlever med henblik på at skabe ny klarhed og hjælpe dig videre.

Det kan være, at….

 • du står ved en korsvej i dit liv
 • du mangler hjælp til at få afklaring om hvilke valg, du står overfor lige nu
 • du skal træffe vigtige valg i dit liv, som du ønsker at få råd og vejledning til
 • du ønsker råd om, hvordan du kan arbejde med dine problemer
 • du har brug for at blive mødt lige der, hvor du er på nuværende tidspunkt
 • du ønsker at blive støttet i, hvad der er godt for dig at gøre lige nu
 • du har trivselsspørgsmål, konflikter eller problemer i dit liv

 

Hvordan foregår en clairvoyance hos mig?

Jeg har mulighed for at give clairvoyant rådgivning og vejledning både nær og fjernt. Det betyder, at jeg er i stand til at kanalisere buskaber til dig uanset, om vi sidder i samme rum, eller der er stor afstand imellem os. Jeg tilbyder forskellige former for clairvoyant arbejde:

 • Clairvoyant sitting  (clairvoyant rådgivning/ vejledning hos mig)
 • Clairvoyance med englekort
 • Clairvoyant rådgivning på et enkelt spørgsmål
 • Fjern clairvoyance – telefonisk eller over skype
 • Fotometri – clairvoyance med udgangspunkt i et fotografi
 • Dyretelepati

 

Clairvoyant sitting

Ved en clairvoyant sitting kommer du til mig. Når du ankommer, sætter vi os overfor hinanden, og du får udleveret et glas vand. Jeg afsætter 60 minutter til en clairvoyant rådgivning, som fordeles på følgende måde: introduktion, kanaliseringer fra den åndelige verden, mulighed for at stille spørgsmål samt afslutning.

En clairvoyant sitting hos mig starter altid med en kort introduktion, hvor jeg fortæller lidt om hvordan, jeg arbejder. Jeg sørger altid for at alle eventuelle spørgsmål er besvaret, så du føler sig godt tilpas og har vished om, hvad der skal ske. Når du føler sig klar, stiller jeg ind på dig og modtager budskaber fra den åndelige verden. Alle budskaber er støttende, opløftende og bliver altid videreformidlet i kærlighed. Jeg udtaler mig ikke om sygdom, død og ødelæggelse og tilstræber altid at mine klienter er bedre stillet, efter en session end før. Afslutningsvis vil der være mulighed for at stille spørgsmål, som med fordel kan medbringes skriftligt. Når clairvoyancen er slut er der en kort afslutning, hvor jeg sikrer mig, at du har det godt og har følt dig godt tilpas under sessionen.

Da det er den åndelige verden, der er leverandør af informationer og budskaber, kan jeg ikke på forhånd sige, hvordan sittingen udformer sig eller hvilke tematikker, der vil dukke op undervejs. Som hovedregel kan jeg sige, at det der kommer til mig vil være noget, du kan have gavn af at høre netop nu. Jeg tilstræber altid at kanalisere gode råd og løsningsforslag i henhold til den livssituation, du står i på nuværende tidpunkt.

 

Clairvoyance med englekort

Clairvoyance med englekort er clairvoyant rådgivning med mulighed for at trække et englekort, når du kommer. Ved at trække et kort, får du et budskab fra englene omkring dig. Kortet kan bruges i clairvoyancen, hvis du ønsker det, eller du kan lade budskabet tale for sig selv. Clairvoyance med englekort tilbydes også fjernt – i så fald trækker jeg et kort for dig i samarbejde med mine åndelige hjælpere. OBS kortet udleveres ikke, men du må meget gerne tage et billede af det med din telefon. Der afsættes 70 min. til en clairvoyance med englekort.

 

Clairvoyant rådgivning på et enkelt spørgsmål

Clairvoyant rådgivning på et enkelt spørgsmål giver dig muligheden for at få råd og vejledning på et spørgsmål. Du kan vælge mellem to former:

 1. Vi ringer sammen, du stiller dit spørgsmål og får et clairvoyant svar med det samme
 2. Du sender mig dit spørgsmål på mail sammen med et billede af dig og jeg returnerer et svar

OBS: Clairvoyant rådgivning på et spørgsmål skal ikke forveksles med almen clairvoyant rådgivning, da fokus udelukkende ligger på det spørgsmål, du stiller. Ved telefonisk kontakt afsættes der maximalt 20 min. til opkaldet.

 

Fjernclairvoyance – telefonisk eller over skype

Ved en fjernclairvoyance modtager du en clairvoyant rådgivning telefonisk eller over skype. Vi aftaler et tidspunkt, hvor vi ringer sammen, hvorefter sessionen starter. Jeg afsætter 60 minutter, som fordeles på følgende måde: introduktion, kanaliseringer fra den åndelige verden, mulighed for at stille spørgsmål samt afslutning.

Da det er den åndelige verden, der er leverandør af informationer og budskaber, kan jeg ikke på forhånd sige, hvordan sittingen udformer sig eller hvilke tematikker, der vil dukke op undervejs. Som hovedregel kan jeg sige, at det der kommer til mig vil være noget, du kan have gavn af at høre netop nu. Jeg tilstræber altid at kanalisere gode råd og løsningsforslag i henhold til den livssituation, du står i på nuværende tidpunkt.

 

Fotometri – clairvoyance med udgangspunkt i et fotografi

Fotometri betyder, at jeg laver en clairvoyance med udgangspunk i et fotografi, som du sender til mig. Denne type clairvoyance passer til dig, der ikke har tid til eller ønsker den clairvoyante session ved at personligt møde, telefonisk eller over skype. Jeg kan således kanalisere buskaber uafhængigt af din tilstedeværelse eller din tid. Jeg kanaliserer i 45 min., hvorefter jeg bruger tid på at sammenfatte og nedskrive budskaberne i et dokument, som jeg efterfølgende sender til dig. Denne form for clairvoyance er meget tidskrævende og er derfor lidt dyrere – til gengæld har du det hele skriftligt og kan tage det frem og genlæse det, når du vil.  Alternativt kan du vælge at få svar telefonisk – der afsættes 30 min. til overlevering af budskaber. Det er muligt at stille spørgsmål i denne type clairvoyance.

 

Dyretelepati

Ønsker du at vide, hvordan dit dyr har det? Eller er der noget, du gerne vil fortælle dit dyr? Ved hjælp af mine clairvoyante og mediale evner, har jeg mulighed for at tilbyde dyretelepati. Du sender mig et billede af dit dyr, jeg tager kontakt til det – kanaliserer samt videreleverer eventuelle budskaber fra dig – hvorefter jeg sammenfatter og nedskriver budskaberne i et dokument, som jeg efterfølgende sender til dig. Alternativt kan du vælge at få svar telefonisk.

 

Anbefalinger i forbindelse med en clairvoyant session hos mig

Jeg vil opfordre dig til ikke at give mig nogle oplysninger om dig selv eller det, du ønsker svar på, da det vil forringe din oplevelse. For at få mest muligt ud af sittingen kan du i stedet medbringe dine spørgsmål til sittingen og stille dem, når du får muligheden – hvis de ikke er blevet besvaret løbende.

 

Jeg følger clairvoyantforeningens etiske regler

Clairvoyantforeningens etiske regler er en sikkerhed til dig som klient. Clairvoyante evner kan misbruges, hvilket jeg er stærkt modstander af! Ved at følge de etiske regler, får du et indblik i hvordan jeg forholder mig til arbejdet og hvad der er vigtigt for mig, når jeg arbejder clairvoyant.

Reglerne er som følger:

 1. Jeg stiller kun ind på personer, der selv har bedt om det
 2. Jeg giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
 3. Jeg viser respekt og indlevelsesevne over for min klient
 4. Jeg har tavshedspligt
 5. Jeg har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
 6. Jeg har en god skelneevne
 7. Jeg udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
 8. Jeg adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
 9. Jeg tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form
 10. Jeg opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

 

Efter afsluttet session

Når du har modtaget din clairvoyant rådgivning og der er afsluttet på en god måde, er sessionen forbi. Ved eventuelle spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte mig efterfølgende. OBS jeg besvarer ikke spørgsmål clairvoyant eller går ind i det, der er kanaliseret under en session.

Penge betales ikke retur efter endt session. 

 

Husk altid at clairvoyance bør ses som værende støtte og rådgivning og ikke en endegyldig sandhed. Det er derfor vigtigt, at du mærker efter i dig selv og bruger det, du føler virker rigtigt for dig!


© Tekst & billeder på hjemmeside er underlagt copyright by Camila Würtzgaard

Lån af tekst & billeder kræver skriftlig tilladelse fra Camila Würtzgaard