Åndedrætsterapi


———
Når dyb overgivelse ind i instrueret vejrtrækning, musik og kropsarbejde åbner vores ubevidste lag, så der kan ske dyb forløsning og transformation på smukkeste vis.

———– “det kan føles som magi” ———–En forløsende og transformerende indre rejse
Åndedrætsterapi er en dybdegående og forløsende terapiform, der tager afsæt i en simpel og bevidsthedsudvidende vejrtrækningsteknik. 

Målet med åndedrætsterapi er at hjælpe til åbning af underbevidstheden og vores ubevidste lag; vores cellehukommelse, de transpersonlige lag og de dybeste niveauer af vores psyke, hvorfra vi kan tilgå oplevelser, som ellers ikke er tilgængelige for os. Det kan være fortrængte oplevelser fra opvæksten, foster-og fødselsoplevelser og eventuelle tidligere liv, der kan være styrende for vores adfærd i dette liv. Via åbningen til de ubevidste lag kan stress og traumer i vores krop, sind og ånd bevidstgøres, frisættes samt transformeres og fastlåst og stagneret energi kan sættes i bevægelse, så et naturligt flow genskabes. Sideløbende med de dybe forløsende processer er der i åndedrætsterapien stort fokus på at hjemtage ressourcer og genskabe kontakt til vores oprindelig essens – den vi er dybest set -, så vi kan træde mere fuldt og helt ud i livet.

Terapiformen udspringer af en grundlæggende tillid til vores egen indre healer – at vi alle har evnen til at heale os selv, indefra. At vi ved at trække vejret igennem det, der engang blev indkapslet/blokeret, da vi blev bange og derfor ‘glemte’ at trække vejret, kan genoprette flow i hele systemet (krop, sind og ånd) på vejen mod en fri og forløst tilstand. Vores eneste opgave, som klient, er således at trække vejret på den instruerede måde, så gør kroppen, sindet og ånden selv arbejdet. 

En anderledes kropskemi:
Helt centralt for metoden er det, at den instruerede vejrtrækning skaber en anderledes kropskemi – dét der også medfører en ændret bevidsthedstilstand. Ændringen i kropskemien hjælper os igennem de mentale og kropslige forsvar, der, under ‘normale’ omstændigheder, kan stå i vejen for at vi kan nå de dybeste rødder til den/de udfordring(er), vi ønsker at arbejde med og ændre.
Åndedrætsterapi er således en særdeles effektiv terapeutisk metode, som jeg oplever hjælper klienter (mig selv inklusiv) til dybder, indsigter og erkendelser, der kan være svære at nå via krops- og psykoterapi, der tager afsæt i det dagsbevidste sind. Dette grundet den udvidede bevidsthed der ligeledes tilbyder en tilstand, hvorfra vi kan opleve og arbejde med traumer fra et andet perspektiv og uden risiko for retraumatisering. Oplevelser, jeg oplever, kan give dybe og livsforandrende gennembrud.

Interesseret i at prøve åndedrætsterapi med Camila Würtzgaard som facilitator?

Jeg har, med udgangspunkt i egne erfaringer, valgt kun at facilitere længerevarende og dybt terapeutisk forankrede åndedrætssessioner, der udspringer af et oprigtigt ønske om forandring. Det betyder, at jeg har mindst lige så stort fokus på det terapeutiske afsæt og den efterfølgende integrationen af oplevelsen, som jeg har på selve “rejsen”.

Jeg tilbyder derfor kun heldagssessioner a ca. 4,5-5 timers varighed fordelt på:

  • Introduktion, intention og træning af åndedræt (ca. 1 time) 
  • Åndingssceance “rejsen” (ca. 2 timer) 
  • Terapeutisk integration (kreativ fremstilling, krops- og samtale terapi) (ca. 2 timer) 
    Sidstnævnte inkluderer tid og rum til landing samt landingssnacks.

Hvad skal der ske:
Når du kommer, får du en grundig introduktion til metoden og processen, jeg hjælper dig med at finde og fastsætte den helt rette intention (fokus) for sessionen og vi træner åndedrætsteknikken. Når der er styr på “alt det praktiske”, starter selve åndingssceancen / “rejsen”.  

Selve åndingsseancen er en ca. 2 timer lang sceance, hvor du ligger på en madras med blindfold og ånder kontinuerligt og dybt. Jeg er ved din side og støtter dig med alt, du kunne have brug for under HELE processen. Ved hjælp af vejrtrækningsteknikker, musik og guidning skabes en tilstand, hvorfra vilde oplevelser, frigørelse og forløsning kan finde sted – helt ned på celleplan. Jeg faciliterer altid med afsæt i et relationelt fokus og tilbyder kropsterapi, som støtte til de igangværende processer under hele sessionen.

Sessionen afsluttes med dyb terapeutisk integration af oplevelsen. Her får du mulighed for at tegne din oplevelse for at tydelig- og bevidstgøre dine oplevelser efterfulgt af krops-og psykoterapeutisk arbejde, der hjælper dig med at lande dine indsigter “på jorden”, drage paralleller til dit liv og dine problematikker samt tydeliggøre de næste skridt på din rejse.

Hvad kan jeg opleve? 
Når din bevidsthed udvider sig, kan du (kortvarigt) opleve, at du sanser, oplever og forstår verden på en anden måde. Det betyder, at du undervejs i sessionen kan få udvidede sanseoplevelser: se billeder/ting for dit indre, mærke dig selv, din krop og din energi på en anderledes måde og/eller høre, smage og lugte ting, du ikke tidligere har været bevidst om. Formålet med aktiveringen af dine sanser er, at hjælpe dig i kontakt med låsninger og tidligere erindringer, der er stagneret i dit system og kalder på bearbejdning og forløsning. Omfanget af (paranormale) oplevelser og udfaldet af processen afhænger af din evne til at overgive dig til processen – som med alt andet terapi.

Er åndedrætsterapi for mig?
Jeg anbefaler åndedrætsterapi til alle, der er dybt optaget af personlig udvikling og ønsker at gå et spadestik dybere. Terapiformen er (måske) særligt egnet til dig, der går i terapi, har gået i et længerevarende terapeutisk forløb eller har arbejdet meget med dig selv.

Jeg afvikler primært åndedrætssessioner med klienter, jeg har i terapeutiske forløb. MEN da jeg oplever stigende interesse for terapiformen -og ikke vil fratage nogen muligheden for at prøve denne (for mig) livsforandrende terapiform-, har jeg valgt også at udbyde åndedrætsterapi for folk, jeg ikke nødvendigvis arbejder med i forvejen. I disse tilfælde afvikles en kortere afklarende samtale, der sikrer, at vi er et godt match – altid med henblik på at give alle klienter den bedst mulige oplevelse.

Kontraindikationer – særlige hensyn 
Åndedrætsterapi er en fysisk hård terapiform, der medfører fysiologiske forandringer undervejs, der kan minde om en krævende løbetur. Det er derfor vigtigt, at jeg ved, om du har fysiske lidelser, skader eller tager psykofarmaka eller andre former for medicin, så jeg kan tage højde for det.

Åndedrætsterapi er ikke farligt (!), men grundet ovenstående, er der visse kontraindikationer for at anvende åndedrætsterapi. Det er derfor vigtigt, at du rådfører dig med din læge, hvis du lider af diabetes 1+2, har forhøjet blodtryk, har hjerteproblemer, epilepsi, har en historik med blodpropper og/eller hjerneblødninger, har tendens til diskusprolapser, er gravid, tager stærkt smertestillende medicin – herunder visse typer af psykofarmaka – eller lider af personlighedsforstyrrelser. Ovenstående drøftes naturligvis ved henvendelse og/eller afklarende samtale – altid med henblik på at skabe et trygt og sikkert rum.

Hvad koster det?
En åndedrætssession koster 3500 kr.
Inkluderet i prisen er landingssnacks og drikkevare (vand og te).

Der gøres opmærksom på, at der oftest er lang ventetid på ÅT-sessioner. Det kan derfor anbefales at række ud tidligt i processen, hvis du gerne vil høre mere, er interesseret eller ønsker at booke en tid.


Anbefalinger for optimalt udbytte
For at få mest muligt ud af oplevelsen anbefaler jeg, at du, i tiden efter sessionen, prioriterer at integrere oplevelsen. Det betyder helt lavpraktisk, at du nærer din proces og tager dig tid til at lande de ændringer i dit indre, som din rejse har medført. Som en del af integrationsfasen snakker vi om gode procesnærende tiltag og du får mulighed for at booke en ekstra tid til dybere integration, hvis det føles rigtigt for dig. Ønsker du yderligere støtte til dybere integration, kan du altid bestille en opfølgende terapeutisk samtale (af 1,5 times varighed) efter sessionen. Den koster 1000 kr./gang.