Fra hoved til krop

– kunsten at leve fra hjertet

 

Er du klar til at kigge ind i og arbejde med dig selv, så du kan opnå større bevidsthed og leve et mere frit liv – indefra?

 

Fra hoved til krop er et krops- og psykoterapeutisk udviklingsforløb, der hjælper dig fra hovedet og ned i kroppen.

 

Forløbet er ressourcefokuseret og har til formål at støtte dig til større kontakt med ’dit autentiske dig’ og bevidstgør samt bevæge lukninger & forsvar, så du kan lade dine sande kvaliteter blomstre og leve i overensstemmelse med den, du er – dybest set. Via guidninger, kropsterapeutiske bevægelser, musik og kreative processer bevidstgøres sammenhængen mellem krop, sind & sjæl, som fører dig til de dybere lag i dig.
På alle moduler sættes der tid af til delinger ligesom alle moduler afrundes med bevidstgørelse og integration af indsigter, der afsluttes med (valgfrie) individuelt tilpassede hjemmeopgaver, der hjælper dig med at holde din proces i gang.

Rummet holdes og faciliteres af Camila Würtzgaard, der står klar med terapeutiske interventioner  og -støtte, hvor der kunne være behov for det.

 

Oversigt over moduler – indhold:
Der tages forbehold for ændringer i indholdet grundet tilpasning til de enkelte hold.

Modul 1: Kropslig “temperaturmåling” – hvordan er du i verden?
På dette modul laver vi en kropslig ”temperaturmåling”, når vi – via en kropslig guidning – undersøger vi din måde at være i verden på. Vi arbejder med din evne til at forankre dig i jorden og din evne til at suge næring til dig. Gennem kropslige øvelser og erfaringer lærer du, hvordan du kan træne din bevidste opmærksomhed, fastholde fokus og skabe større bevidsthed – og det skal vi bruge de kommende undervisningsgange….

Modul 2: Din inderste kerne & dine kerneværdier
Fokus for dette modul er kernearbejde. Der sættes fokus på hvem du er i din reneste essens. Når du ‘bare’ er dig og livsenergien, alle vuggegaver, potentialer, medfødte talenter og kvaliteter flyder frit på – uden at du skal holde noget tilbage. Du får således et solidt indblik i hvem du er, når du ikke er forældre, barn, kollega, veninde osv.,  når du ikke skal gemme dig bag en facade og hvordan det ville være at leve livet indefra og ud.

Modul 3: Dine indre modstandere
På dette modul får du større kendskab til hvilke mønstre, du har tillært og og hvordan de optræder i dit liv. Du bliver bevidst om hvilke mønstre, der ‘skjuler’ din inderste kerne for dig og dermed holder dig tilbage. Vi har alle udviklet mønstre op igennem livet, der hjælper os med at beskytte os selv og dermed hjælpe os helskindet gennem livet. Men det er ikke altid disse mønstre er hensigtsmæssige. Vi undersøger formålet med samt effekten af mønstrene, kvaliteterne (der er gemt i mønstret) og lærer hvordan du kan bruge dem fremover fra et mere ressourcestærkt og selvkærlig sted.

Modul 4: Dine indre modstandere – kropsligt fokus
Vi fortsætter arbejdet med de indre modstandere. På dette modul graver vi dybere og undersøge disse mønstre fra et kropsligt perspektiv.

Modul 5: “Når du tager hånd om kroppen, tager du hånd om sindet og sjælen”
På dette modul får du et større indblik i den utrolige sammenhæng mellem krop, sind og sjæl.Vi dykker ned i din evne til at stå i dig selv, række ud/ tage imod, sætte grænser & yde egenomsorg og påbegynder bevidstgørelsesprocessen samt helingsarbejdet hermed via kropsterapeutiske bevægelser.

Modul 6: Safeplance
På dette modul retter vi fokus mod nervesystemet. Du får mulighed for at undersøge, hvordan dit nervesystem fungerer inden, du får skabt dit helt eget safe place. Safe place er en effektiv måde at regulere nervesystemet på, når du udfordres af livet i større eller mindre omgang. Et safe place kan sammenlignes med et surfebræt, der hjælper dig med at surfe på livets bølger – du undgår dermed følelsen af at drukne. Metoden er meget effektivt ved uro, bekymringer, stress, angst og/eller lignende.

Modul 7: Din vej – dit sjælskald
På dette modul sætter vi fokus på din vej og dit sjælskald. Vi sætter fokus på dine medfødte talenter, erfaringer og det der kan berige dit liv og bevidstgør næste level på din rejse. Du kommer til at dykke ned i det, din sjæl længes efter – på et dybere plan.

Modul 8: Tag din plads
På dette modul retter vi fokus mod ”det helt rene og autentiske dig”. Du bliver bevidst om din samlede (indre) styrke og alle dine ressourcer og vi starter med at dele det med verden. Med andre ord: du gør klar til at tage din plads med ALT DU ER – på den reneste og kærligste måde og fra et ressourcestærkt og selvkærlig ståsted INDEFRA!

Alle moduler er bygget om omkring fokus på det indre kernearbejde – der (i min optik) er det vigtigste i alt terapeutisk & udviklingsarbejde – så vi får arbejdet dybt i os selv og samtidig undgår risikoen for  retraumatisering.

Glæd dig til et krops- og psykoterapeutisk forløb der hjælper dig fri af tankernes og bekymringernes spind, så du kan erstatte det med (mere) indre fred….. og muligheden for, bevidst, at begynde at leve i overensstemmelse med den du er, inderst inde.

Vælger du at deltage i forløbet bliver du en del af en lukket gruppe med plads til deling af stort og småt. Du bliver set, mødt, støttet og spejlet i det, du deler – og terapeutiske interventioner og støtte vil være en stor del af forløbet. Du kan forvente en spændende rejse med dybe indsigter, der vil sætte skub i din personlige udvikling.

 

Praktisk info
Undervisningen strækker sig over ca. 16 uger (8 moduler hver anden uge). Forløbet er tænkt som en proces, hvor hver modul går et spadestik dybere i dit indre og dermed hjælper dig til større bevidsthed og indsigt i dig selv og dit liv. Altid med udgangspunkt i tanken: du har alt, du skal bruge indeni dig!

Alle moduler bygges om omkring et (teoretisk) fokus, hvorefter vi søger de dybere lag i os selv via kroppen oftest ved hjælp af guidninger, bevægelser og / eller musik. Herefter er der fokus på mental bevidstgørelse samt integration af oplevelser, indsigter og erkendelser via dybe refleksioner, kreative processer samt deling – hvis man har lyst. Al undervisning afsluttes med indre og ydre integrering af aftenens indsigter med mulighed for en (individuelt) tilpasset hjemmeopgave.

 

Aften 
– der undervises fra 17.30-20.30 (bemærk undervisningenstiden er forlænget)

Det igangværende hold er fyldt – nye datoer kommer snart.
Kontakt Camila Würtzgaard ved interesse. 

Sted: Hans Rosendals Alle 8, 7100 Vejle (Vinding)
Underviser: Camila Würtzgaard
Antal pladser: max 9 kursister pr. hold
Pris: 4000 kr. inkl. kaffe, te og sødt
Depositum ved tilmelding: 1000 kr. (tilmelding & betaling er bindende)
Undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. Ønsker du en særlig skitsebog eller lign. til dine refleksioner og kreative processer, bedes du selv medbringe denne.

Læs mere om tilmelding, betaling & vilkår på: https://wurtzgaard.dk/priser-betalingsaftaler-vilkar/