Spirituelt udviklingsforløb – medieskab (afdødekontakt)

ved Clairvoyant Medium Camila Würtzgaard

 

 

Det spirituelle forløb i medieskab har fokus på at skabe kontakt til og lære at kommunikere med åndeverdenen – åndelige vejledere og afdøde. Der arbejdes således med grundlæggende teknikker til at etablere kontakt til, lære at kommunikere med samt modtage og viderelevere budskaber fra den anden side.

Forløbet giver dig et solidt indblik i den åndelige verden samt redskaber til at udvikle dine evner indenfor mentalt medieskab. Det er et meget intensivt og udbytterigt forløb med et højt fagligt niveau og stor kvalitet. Du kan forvente at blive mødt af din underviser og guidet og vejledt videre i din proces – ligesom du kan forvente et trygt og hjertevarmt fællesskab med plads til dig og din udvikling!

 

Når du er færdig med forløbet har du:

 • tilegnet dig viden om åndeverdenen og den åndelige verdens opbygning – særligt målrettet medialt arbejde
 • tilegnet dig viden om og arbejdet med energi, energiskifte og interaktion med energi og bevidsthed
 • tilegnet dig viden om og arbejdet med bevidsthedsløft og bevægelse mellem de forskellige bevidsthedsplaner
 • arbejdet med bevidst vibrationsløft med henblik på medialt arbejde
 • fået viden om medialt arbejde og afdødekontakt
 • fået redskaber til at kontakte dine kære afdøde
 • tilegnet dig viden om og trænet at modtage beskeder fra dine kære afdøde
 • trænet afdødekontakt i en-til-en-session
 • trænet beskrivelse af samt identifikation af den/ de afdøde, du sanser
 • fået redskaber til at give budskaber fra afdøde
 • arbejdet med indefra-og-ud-princippet
 • tilegnet dig viden om og brugen af forskellige psykiske sanser i det mediale arbejde
 • videreudviklet dine psykiske sanser
 • tilegnet dig viden om bevægelsen fra tvivl til viden
 • tilegnet dig viden om grænser og grænsesætning – herunder hvordan du opretterholder en sund position mellem den fysiske og åndelige verden
 • arbejdet målrettet med centrerings-, meditative- og visualiseringsøvelser
 • tilegnet viden om og arbejdet med forankringsfelter
 • tilegnet dig viden om og arbejdet med rollen som formidler/ kanal for den åndelige verden
 • tilegnet dig viden om etik og moral – håndtering af det du sanser
 • fået udleveret undervisningsmateriale og sparring – clairvoyant og personligt
 • modtaget kursusbevis som bekræfter din deltagelse i forløbet
 • og meget, meget mere….

 

Alle aftener og øvelser indledes med et mindre teoretisk oplæg, så du har den rette viden inden, du skal arbejde med øvelserne. Under alle øvelser er der mulighed for kyndig vejledning – personligt og clairvoyant – alt sammen for at du får en god oplevelse, når du skal kommunikere med åndeverdenen. Al undervisning bygger på et legende og kreativt fundament med plads til alt, der måtte opstå i rummet: alle følelser, mulighed for deling af tanker og oplevelser i/ udenfor undervisningssammenhænge og besvarelse af alle spørgsmål. Rammerne er enormt vigtige for mig, da det er min overbevisning, at et hjertevarmt og kærligt rum gør det lettere og mere trygt at kommunikere med åndeverdenen.

I undervisningen lægges der stor vægt på arbejdet med jordforbindelse og forankringsfelter, så man er groundet og ”står i sig selv”, når man arbejder med og for åndeverden. Der arbejdes derfor meget med centrerings- og meditative øvelser, da dette er en forudsætning for et godt samarbejde på tværs af de forskellige bevidsthedsplaner – og i sidste ende evnen til at være en god kanal for den åndelige verden.

Der er stort fokus på den enkeltes udvikling og proces, hvilket betyder, at der gøres meget ud af undervisningsdifferentiering og individuel vejledning. For Camila er der ikke én rigtig måde at arbejde med den åndelige verden – dette fordi vi alle er født som unikke mennesker. I undervisningen bruger Camila derfor sine clairvoyante evner til at vejlede kursisterne individuelt og trækker således store dele af sin viden fra åndeverdenen. Altid med henblik på at støtte den enkeltes udvikling bedst muligt – og der er det en kæmpe hjælp at kunne se tingene fra et andet og større perspektiv. Metodevalg, redskaber og vejledning til den enkelte tilrettes og justres således løbende i tæt samråd med den åndelige verden.

 

Praktiske oplysninger

Forløbet strækker sig over 22 uger (11 kursusaftener med kursusaften hver anden uge). Undervisningen foregår via vidensdeling, praktiske øvelser samt små hjemmeopgaver, man kan lave inden næste mødegang for at træne/ optimere sin bevidste opmærksomhed, evnen til at kommunikere med åndeverdenen samt booste sin spirituelle udvikling.

 

-> BEMÆRK NYE DATOER GRUNDET RESTRIKTIONER // COVID-19

 

Undervisningen foregår følgende datoer: 

Torsdag 2/9 – 21

Torsdag 16/9 – 21

Torsdag 7/10 – 21

Torsdag 21/10 – 21

Torsdag 4/11 – 21

Torsdag 18/11 – 21

Torsdag 2/12 – 21

Torsdag 16/12 – 21

Torsdag 6/1 – 22

Onsdag 19/1 – 22

Torsdag  3/2 – 22

 

Tidspunkt: Alle aftener undervises der fra 18.30 – 21.30

Sted: Hans Rosendals Alle 8, 7100 Vejle (Vinding)

Underviser: Camila Würtzgaard

Hvem kan deltage: Kursister der har deltaget i kurset ”Spirituelt forløb i clairvoyance” eller har anden relevant baggrund. Har du ikke deltaget i “ Spirituelt forløb i clairvoyance” skal du til en clairvoyant samtale (“optagelsessamtale”) med Camila Würtzgaard for at få afdækket dit nuværende ståsted. Dette for at sikre bedst muligt udbytte og for at passe på alle (også kommende) kursister. Samtalen koster 500 kr. 

Antal pladser: max 9 pr. hold (grundet covid-19)

Pris: 6000 kr. inkl. forplejning (kaffe, te mv.)
Depositum ved tilmelding: 2000 kr.

Undervisningsmaterialer, lukket onlinegruppe med sparring og kursusbevis er inkluderet i prisen.

 

Læs mere om tilmelding, betaling & vilkår på: https://wurtzgaard.dk/priser-betalingsaftaler-vilkar/

 

Yderligere information og tilmelding sker ved henvendelse til Camila Würtzgaard: 28 29 09 05/ camila@wurtzgaard.dk

Der tages forbehold for ændringer i undervisningens indhold, da forløbene tilrettes løbende med henblik på at holdets kursisterne får mest muligt ud af forløbet.