Personligt og spirituelt udviklingsforløb for UNGE

FIND HJEM I DIG SELV – UNG

ved Clairvoyant Medium & læreruddannet Camila Würtzgaard

 

Kan du genkende følgende:

 • Kender du følelsen af ikke at være god nok? Ikke at slå til og leve op til de forventninger du selv eller andre har til dig?
 • Er du et sensitivt ungt menneske, der tager ting meget nært og kan have svært ved at slippe det?
 • Føler du dig anderledes og (måske) ensom selvom, du er sammen med andre unge?
 • Er du hjælper med stort H, der hjælper alle andre – fordi du ofte ved, hvordan de har det?
 • Bliver du let påvirket af andres sindsstemninger og vil du gerne have redskaber til at håndtere det?
 • Har du mange negative tanker og bekymringer, som bremser dit liv?
 • Vil du have teknikker, der hjælper dig med alt skabe alt det, DU drømmer om?
 • Kunne du tænke dig et hjertevarmt og tillidsfuldt netværk, hvor du kan dele “mærkelige” oplevelser med ligesindede, være dig selv 100% og modtage svar, råd og vejledning på det, du ikke kan snakke med andre om? 

        ….. så er “find hjem i dig selv – UNG” noget for dig!

 

”I min optik er vi alle spirituelle væsner. Når først vi finder ind til kernen af vores spiritualitet og begynder at leve i overensstemmelse med denne, vil livet virke meningsfyldt og vores sande potentialer vil blomstre”.

 

Glæd dig til et personligt og spirituelt udviklingsforløb, der hjælper dig med at finde ind til kernen i dig selv og dermed ”hjem i dig selv”. I løbet af 16 uger skal vi arbejde med din udvikling alt sammen i en hyggelig, hjertevarm og tryg atmosfære sammen med andre skønne sensitive unge, der oplever verden på samme måde som dig. Der er stort fokus på at få skabt et godt socialt miljø, hvor alle har modet til at være sig selv og udveksle oplevelser. Det er mine erfaringer fra tidligere “Find hjem i dig selv” forløb, at kursisterne meget hurtigt bliver MEGET tætte.

Forløbet bygger helt grundlæggende på tanken om spirituelt lederskab: at kunne lede sig selv på en autentisk måde ved at følge sin intuition og tage ansvar for sig selv og sin egen energi og dermed skabe de bedst mulige forudsætninger og det liv, DU ønsker – uden at gå på kompromis!

Målet med forløbet er således at ruste dig til at stå stærkt i sig selv, følge din mavefornemmelse og turde leve livet ud fra hjertet dvs. ønsker og drømme og det der føles rigtigt for DIG! Når du først lærer at leve ud fra hjertet, vil du opleve at ting kommer til dig meget lettere og sætte dig fri af de udfordringer, du kæmper med til dagligt!

Hvorfor? Fordi:

 

DU er helt unik!

DU skal IKKE lave om på dig selv, men derimod lære at elske dig selv!

DU skal blot opdage dine potentialer og særlige talenter!

DU skal lære dit indre guidesystem at kende og lære at følge det!

DU skal lære at trække på den viden, du får FORÆRET!

DU skal lære dig selv at kende ( i hjertet) og turde stå ved den, DU ER!

Fordi DER ER BRUG FOR DIG – præcis som DU ER!

 

Undervisningen tager udgangspunkt i spirituelle grundprincipper: at lytte til og følge sin intuition, arbejde med og forvaltning af sin energi, meditation, taknemmelighed, tillid, brugen af universelle love og mange flere. Under forløbet vil du opleve, hvordan det spirituelle, koblet med værktøjer og metoder fra forskellige psykologiske retninger, vil hjælpe dig med at skabe større balance i dit liv, så du opnår bedre selvværd og større selvtillid. Undervisningen bevæger sig således på et kontinuum fra personlig udvikling; hvor der arbejdes med effektive redskaber til at klare livets udfordringer samt mere spirituel udvikling; hvor der er fokus på energiarbejde og -håndtering, bevidsthedsudvidende træning samt kontakt til og kommunikation med åndeverdenen. Forløbet tager således udgangspunkt i det bedste fra to verdener.

 

Selve undervisningen er fordelt over 8 hverdagsaftener med fjorten dage imellem hver mødegang. Undervisningen foregår via vidensdeling, praktiske øvelser samt små hjemmeopgaver, man kan lave inden næste mødegang for at booste den personlige og/eller spirituelle udvikling. Du vil ligeledes blive en del af et lukket online netværk, hvor du løbende kan dele dine oplevelser og sparre med de øvrige kursister og undertegnede, samt søge råd og vejledning.

 

Når forløbet er slut har du:

 • tilegnet dig viden om sammenhængen mellem krop, sind, ånd
 • fået et effektivt indblik i hvordan dine tanker (og følelser) skaber din virkelighed og hvordan du kan arbejdede effektivt med disse, så du begynder at tænke mere positivt og få det bedre.
 • fået redskaber til at leve livet indefra (lytte til din intuition/ dit hjerte og turde følge det), så det ikke er de ydre omgivelser, der er afgørende for de valg, du træffer.
 • arbejdet med, hvordan du bryder med egne og andres krav og forventninger til dig, så du bliver mere tro mod dig selv og opnår større selvværd og selvtillid
 • tilegnet dig viden om hvordan du effektivt kan bekæmpe og slippe uhensigtsmæssige mønstre, der kan lede til dårlig selvværd og selvtillid, udbrændthed, bekymringer, angst o.lign.
 • tilegnet dig viden om den åndelige verden og åndelig udvikling
 • tilegnet dig viden om spirituelle grundprincipper og universelle love. Du lærer blandt andet, at du kan opnå og tiltrække ALT, du ønsker og drømmer om (og måske endnu vigtigere!) du lærer, hvordan, du gør! En viden der vil støtte og hjælpe dig hver dag resten af dit liv!
 • lært om og trænet meditation & visualisering
 • opnået viden om de psykiske sanser (trænet og arbejdet med dine psykiske sanser – herunder træning i clairvoyance)
 • arbejdet med bevidsthedsudvidende øvelser og trænet din kontakt / kommunikation med åndeverdenen (din skytsånd/ din hjælper) i et trygt og sikkert miljø og under kyndig vejledning. Der er INTET at frygte!
 • fået viden om og redskaber til at kontrollere din energi, så du ikke føler dig drænet og træt. Du har naturligvis også fået teknikker til, at rense din energi og tanke dig selv op energi med fornyet energi.
 • tilegnet dig viden om god etik og moral – når man kan sanse andre
 • fået små hjemmeopgaver der kan booste din personlige og spirituelle udvikling
 • mødt andre sensitive unge mennesker der er samme sted som dig, fået et netværk og medlemskab i en onlinegruppe, hvor du altid kan sparre med dine medkursister og underviser. Efter afsluttet forløb er gruppen fortsat tilgængelig for sparring m.v.
 • Og meget mere….

 

Under forløbet bruger vi spirituelle øvelser og teknikker til at finde ind til os selv, så vi kan mærke efter og handle ud fra det. Der bliver arbejdet meget med energi: hvorfor vi sanser andre tydeligt (humør, følelser og måske endda tanker?), hvordan det kan påvirke og dræne os, hvordan vi kan håndtere det og bruge det positivt! Det er en kæmpe gave at være et sensitivt ungt menneske – når man først ved, hvordan man skal forvalte det! En KÆMPE styrke – IKKE en svaghed!

 

Forløbet er kanaliseret og tilpasset af Clairvoyant Medium Camila Würtzgaard og henvender sig til alle sensitive unge, der er interesseret i personlig og spirituel udvikling – uanset om man har kendskab til det spirituelle eller ej.

Undervisningen foregår i et hjertevarmt og tillidsfuldt forum og samspil. Forløbet tilrettelægges og finjusteres hele tiden i samråd med den åndelige verden og kursisterne, så alle deltagere får mest muligt ud af det – og vi når omkring evt. ønsker i videst muligt omfang. Der skal være plads til det, i kommer med og ikke mindst store grin og glæde!

OBS: I løbet af forløbet/ undervisningen bruger jeg mine clairvoyante evner til at guide og vejlede den enkelte for at hjælpe alle bedst muligt – ligesom jeg differentierer undervisningen, så alle kursister rykker så langt, i kan, på den tid vi har sammen.

 

Alle aftener tager udgangspunkt i en legende tilgang, hvor alle kan være med – og glæde vægtes højt! Det skal være sjovt at lære, sjovt at udvikle sig og SJOVT AT LEVE !!

 

Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med DIG

– og til at hjælpe dig med at finde hjem i dig selv !

 

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår følgende datoer:

Onsdag den 2/9 – 20

Onsdag den 16/9 – 20

Onsdag den 30/9 – 20

Onsdag den 14/10 – 20

Onsdag den 28/10 – 20

Onsdag den 11/11 – 20

Onsdag den 25/11 – 20

Onsdag den 9/12 – 20

 

Tidspunkt: Alle aftener undervises der fra 18.30 – 21.30 (kom meget gerne fra kl 18.00 til hyggesnak)

Sted: Den 6. Sans, Skyttehusgade 34, 7100 Vejle

Underviser: Camila Würtzgaard

Antal pladser: max 10 kursister pr. hold

Hvem kan deltage: Deltagere på dette forløb er sensitive unge

Pris: 3000 kr. inkl. sødt (medbring selv drikkevarer)
Depositum ved tilmelding: 1000 kr.

Undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen.

 

Læs mere om tilmelding, betaling & vilkår på: https://wurtzgaard.dk/priser-betalingsaftaler-vilkar/

 

Der tages forbehold for ændringer i undervisningen, da forløbene tilrettes løbende med henblik på at holdets kursisterne får mest muligt ud af forløbet.

 

OBS: Flere af pladserne er allerede booket, så vent ikke for længe, hvis du ønsker en plads på forløbet! Jeg vil max have 10 kursister, så jeg kan være der for den enkelte.

 

 

(MÅSKE) MEST TIL FORÆLDRE – om Camila Würtzgaard

Camila Würtzgaards faglige baggrund for at skabe ”Find hjem i dig selv – UNG”.

Jeg er uddannet lærer, har arbejdet indenfor specielområdet med unge mennesker gennem flere år, samarbejdet med psykiatrien (regionalt og kommunalt), undervist indenfor psykiatri flere steder i Danmark (for borgere og pårørende), holdt foredrag på nationale og internationale konferencer for psykiatere og andre fagfolk, haft individuelle mentorforløb, hvor jeg har hjulpet unge med forskellige udfordringer osv. I dag følger jeg min drøm: jeg har skabt en succesfuld virksomhed ud fra hjertet, der hjælper mennesker og mit hjerte (og mine spirituelle indsigter) udpeger retningen, hver gang! Jeg skaber vanvittige resultater for dem, jeg arbejder med – fordi jeg trækker på alle de kompetencer, jeg har til rådighed: mine erfaringer, mine faglige kompetencer (uddannelser, kurser osv.) og ikke mindst min sensitivitet og kontakt til den åndelige verden. På den måde kobler jeg de indsigter, jeg får gennem det spirituelle med den viden, jeg har fra det etablerede system. En kobling der har vist sig at være rigtig effektiv – til gavn for alle.

Helt grundlæggende går jeg ind for “både og” i stedet for “enten eller”. Derfor bruger jeg alle mine kompetencer, når folk opsøger min hjælp.

 

Hvorfor “Find hjem i dig selv – UNG”?

Det har, lige så længe, jeg kan huske været min helt store drøm at arbejde med/ skabe et forløb for sensitive unge. Jeg er selv ekstrem sensitiv og har været det hele mit liv. Min barndom og ungdom har været præget af en følelse af at være anderledes, forkert og ensom & min sensitivitet har altid været en kæmpe udfordring for mig. Jeg har aldrig rigtig følt, at jeg passede ind nogle steder. Jeg har altid sanset andre meget tydeligt haft fornemmelser og informationer, der har været svære at håndtere og svære at forstå – fordi jeg ikke vidste, hvad det var eller hvad jeg skulle stille op med det… Det var virkelig en svær tid for mig! Jeg så min sensitivitet som en fjende og udviklede angst og, i forlængelse heraf, en spiseforstyrrelse grundet overbelastning af mit system… jeg kæmpede en hård kamp hver dag i mange år, men i dag er jeg gået fra mørket til lyset! Jeg trådte ud af negative tankemønstre, lærte at kontroller det, jeg sanser og tage ansvaret for mit liv. Jeg lærte, at min sensitivitet er en kæmpe styrke og at vi bliver guidet hele tiden – hvis vi tør følge vores mavefornemmelse.

I dag har jeg lært, at jeg er født med en KÆMPE GAVE, hvormed jeg kan og skal hjælpe andre mennesker – derfor har jeg skabt ”Find hjem i dig selv – UNG”. Fordi jeg, af hele mit hjerte, ønsker at gøre en forskel for andre sensitive unge og lære fra mig, så de ikke behøver gå den samme lange vej, som jeg har gået!

 

Jeg lancerer derfor, med største glæde, “Find hjem i dig selv – UNG”. Et forløb der hjælper sensitive unge til at leve et liv i overensstemmelse med deres hjerter, bryde med negative mønstre og se sensitiviteten som verdens største gave – for det er det, når man først lærer at kontrollere det! Når først sensitive unge lærer at kontrollerer det, de sanser og følge den guidning de får, er der ikke grænser for, hvad de kan opnå!

 

Med lys & kærlighed,

Camila Würtzgaard

Clairvoyant Medium & spirituellærer