Afdødekontakt


Savner du et familiemedlem, en ven eller en anden person, der er afgået ved døden? 

Har du uforløste spørgsmål, som du bliver ved med at vende tilbage til?

Tænker du ofte på hvordan en af dine kære har det?

Fik du ikke sagt farvel? Eller føler du ikke, at du fik sagt farvel på en ordentligt måde?

Har du brug for et råd fra en bestemt person i en svær situation?

… så kan jeg måske hjælpe dig.Hvad er afdødekontakt?

Afdødekontakt er, når et medie kontakter og kommunikerer med en sjæl, der er gået over i lyset.  Sagt på en anden måde er det kommunikation med sjælen fra en afdød, der har levet et liv i en fysisk krop her på jorden. Det kan være en forældre, en bedsteforældre, et barn, en kammerat, et dyr eller andre.

Under en afdødekontakt, stiller mediet sig således til rådighed og fungerer som bindeled (en slags telefonrør) mellem klienten og den afdøde. 

Vigtig information vedrørende afdødekontakt: 

Man bør altid forholde sig ydmyg til og se afdødekontakt som værende et forsøg, da intet medie kan hidkalde bestemte ånder – de kommer ganske enkelt af egen fri vilje.

Når de afdøde kommer, er det altid op til dem, hvad de ønsker at videreformidle. Jeg har således ingenindflydelse på hvem der kommer igennem eller hvadden/de afdøde ønsker, at jeg skal videreformidle. 

Af samme årsag kan intetmedie garantere, at en bestemt afdød kommer til stede under en session. Mine erfaringer er dog, at de afdøde, klienterne tænker mest på kommer igennem – husk på at den åndelige verden er dybt intelligent. Hvordan foregår en session hos mig?

Når du ankommer, sætter vi os overfor hinanden, og du får udleveret et glas vand. Jeg afsætter 60 minutter til en afdødekontakt, som fordeles på følgende måde: introduktion, kontakt til den afdøde, mulighed for at stille spørgsmål til den afdøde samt afslutning.

En afdødekontakt hos mig starter altid med en kort introduktion, hvor jeg fortæller lidt om hvordan, jeg arbejder. Jeg sørger altid for at alle eventuelle spørgsmål er besvaret, så du føler dig godt tilpas og har vished om, hvad der skal ske. Når du føler dig klar, påbegynder jeg afdødekontakten.

Jeg starter altid selve afdødekontakten med at tage kontakt til den/ de afdøde, der viser sig tydeligst for mig. Dernæst begynder jeg at beskrive den/ de afdøde, så du er bevidst om hvem, der er igennem. Det er helt op til de afdøde, hvordan de viser sig – jeg er således blot en kanal, der videreformidler de informationer, de afdøde giver mig. Informationerne kan være mange for eksempel køn, dødsårsag, alder, personlighed, smerter, specielle kendetegn, minder, relation, arvegenstande og meget meget mere. Det er min oplevelse at den åndelige verden er dybt intelligent og viser mig det, du har brug for at vide. Jeg følger således ikke en bestemt formel, men arbejder i dyb tillid til den åndelige verden. Jeg kan derfor heller ikke, på forhånd, udtale mig om hvemeller hvor mangeafdøde, der kommer tilstede i løbet af sessionen. I nogle sessioner er der kontakt til en afdød, mens der i andre sessioner er flere. Jeg vil bede dig huske, at intet er finere, bedre eller mere rigtigt end noget andet. Min oplevelse er, at der er en dybere mening med alt, der sker i de enkelte sessioner.

Når jeg tager kontakt til en afdød bruger jeg alle mine psykiske sanser – jeg mærker, ser, hører, dufter og smager. Min klarfølelse er meget stærk, så jeg mærker de afdødes tilstedeværelse meget kraftigt. Ofte mærker jeg dødsårsag, sygdom eller de ting, den afdøde har gennemlevet på min egen krop. Oftest viser de afdøde sig for mig, så jeg ser dem helt tydeligt og min klarhørelse udviser sig, så jeg kan høre, hvad de afdøde fortæller – det samme gælder min klarlugt og klarsmag.

Når den afdøde er identificeret, videreformidler jeg de budskaber, som den afdøde har til dig.  Hvis du har kommentarer til noget af det, spørgsmål eller gerne vil fortælle noget til den afdøde, vil der ofte være mulighed for det på dette tidspunkt.

Når selve afdødekontakten er færdig, afslutter jeg med en kort afrunding af hele sessionen. Her sikrer jeg mig, at du er ved godt mod efter oplevelsen, og at du har fået besvaret eventuelle spørgsmål inden, vi du tager af sted igen. Afdødekontakt er en smuk form for healing. Det er afdøde, der kommer igennem for at støtte, løfte og guide os videre. De hjælper med at heale sorgen og hele vores system. De afdøde kommer for at vise os, at de er omkring os, at de følger med i vores liv og at de er klar til at hjælpe – også selvom de ikke længere har en fysisk krop. Alt vi skal gøre er at bede om hjælpen og have tillid til, at den bliver os givet.