Krops-og psykoterapi

– seriøs og faglig kompetent krops- og psykoterapi hos Spirituel integrativ Terapeut Camila Würtzgaard (og 4. års. stud., Tobias-Skolen v/Lene Ince)

Hos Würtzgaard kanalisering tager alt terapi udgangspunkt i et holistisk menneskesyn. Det betyder, at jeg arbejder ud fra et flerdimensionelt menneskesyn, hvor mennesket (såvel som alle problemstillinger) opleves på et psykisk, fysisk, relationelt, spirituelt og energetisk plan. Alle planer er indbyrdes forbundet og påvirker ustandseligt hinanden. Det betyder, at problemstillinger der opleves på et psykisk plan ofte også viser sig på en eller flere af de andre planer – og omvendt. Denne tilgang sikrer et dybt terapeutisk arbejde, der muliggør arbejdet med de dybeste såringer og forløsning på et dybere plan.

 

Jeg elsker at følge og støtte den dybe transformationsproces via et bredt og varieret metodevalg. At se mennesker finde deres inderste essens, forløse traumer & tidlige såringer og slippe uhensigtsmæssige mønstre på vejen til at blive og leve i overensstemmelse med dit autentiske dig – den de er, inderst inde.

For mig er der ikke én rigtig vej til udfoldelsen af “det hele menneske”. Min oplevelse er, at krop, sind og ånd (sjæl) hænger uløseligt sammen og kun ved at inddrage og arbejde med alle aspekter af livet, er den fulde forløsning og frie gennemtrængning af livsenergi tilgængelig. Derfor er arbejdet med både krop, sind & ånd en stor del af terapiforløbet hos mig, ligesom jeg gør brug af mit veltrænede sanseapparat og min indfølingsevne til at møde og hjælpe dig bedst muligt – altid i en ligeværdig relation og med den dybeste respekt for dig og alt, du er!

Det brede metodevalg
I tråd med det holistiske og flerdimensionelle menneskesyn benytter jeg et bredt metodevalg, der muliggør dybere og større bevidsthed samt indsigter fra et (måske) hidtil ubevidst plan. Min oplevelse er, at vi ikke altid har adgang til alle nødvendige informationer fra et bevidst/ mentalt plan (tankerne), men ofte kan have stor gavn af at kontakte kroppen, følelserne og det ubevidste ved hjælp af eks. tegneterapi, kropsarbejde, drømmearbejde eller mindfulness. Jeg oplever ofte, at informationerne fra vores ubevidste kan vise sig at være nøglerne til de døre, vi ikke umiddelbart kan få låst op og at disse er utrolig effektive, når vi får disse bevidstgjort og integreret på et mentalt plan.

Jeg arbejder med følgende metoder i det terapeutiske rum:
– samtaleterapi
– kropsterapi
– kropsøvelser
– tegne- og kunstterapi
– musik & bevægelse
– familieopstillingsmetoder
– drømmearbejde
– energiarbejde
– psykoedukation
– mindfulness

Metoderne er altid nøje udvalgt og tilpasset den enkelte klient og problematik.

Camila Würtzgaard som terapeut 

Som terapeut lægger jeg stor vægt på det relationelle aspekt, da det, for mig, er det bærende element i det terapeutiske arbejde. Gennem en voksende tillid er det vigtigt for mig, at der lyses på og arbejdes med både smerten og glæden; fra den dybeste og mest smertefulde rod til dine iboende ressourcer og alt, der allerede fungerer og (måske) kan blive endnu bedre. Jeg tager altid udgangspunkt i det, der lever i dig, når du kommer og anser det som værende mit ansvar at koble det med dit dybeste sår, så der løbende sker en healing af dette.

Jeg er uddannet lærer og har arbejdet indenfor specialområdet ‘autisme’ samt været tilknyttet socialpsykiatrien som underviser i spiseforstyrrelsesregi. Derudover har jeg undervist i og arbejdet med unge med angst, OCD og selvskadende adfærd. Inden jeg begyndte på psykoterapeut uddannelsen, har jeg arbejdet fuldtid i flere år med clairvoyance, afdødekontakt og healing. Alle arbejdsområder der har opkvalificeret og skærpet min evne til at sanse og fornemme min klient, hvilket jeg anser som værende nogle af de mest værdifulde og effektive redskaber i mit terapeutiske arbejde. 

Mere privat har livet lært mig, at smerten gemmer vejen til friheden; muligheden for vækst, forandring og hjemtagelsen af sig selv. Mit levede liv har lært mig nogle af de ting, jeg er allermest stolt af – også som terapeut. Med egne sår i bagagen – livslange erfaringer og smerter (gennem)levet i mine vigtigeste ungdomsår – glædes jeg over, at jeg nu evner at se smerten i et andet og mere positivt lys og derfor evner at hjælpe dig videre på din rejse….. på den mest autentiske, nærværende og respektfulde måde!

Jeg glæder mig til at invitere dig indenfor og hjælpe dig på vej mod transformering af det, du ønsker transformeret.

Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale.

Jeg modtager løbende supervision af Tobias-skolens meget kompetente leder og undervisningsteam.