Psykoterapi

Terapi hos Würtzgaard Kanalisering

Hos Würtzgaard kanalisering tager alt terapi udgangspunkt i et holistisk menneskesyn. Det betyder, at jeg arbejder ud fra et flerdimensionelt menneskesyn, hvor mennesket (såvel som alle problemstillinger) opleves på et psykisk, fysisk, relationelt, spirituelt og energetisk plan. Alle planer er indbyrdes forbundet og påvirker ustandseligt hinanden. Det betyder, at problemstillinger, der opleves på et psykisk plan ofte også viser sig på en eller flere af de andre planer – og omvendt. Et rigtig godt billede på dette er billedet af et træ, der vokser og forgrener sig i flere retninger. Uanset hvilken gren du følger ind mod stammen, vil den altid vise dig vejen dertil. 

Terapien tager derfor altid afsæt i dine oplevelser og delinger og forfølger dernæst det, der dukker op undervejs i sessionen. Min fornemmeste opgave som terapeut er derfor at være tilstede i nuet, nærværende og nysgerrigt åbne de døre, som du inviterer mig ind af – altid med udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejde uden forventningspres, respekt for dine grænser og en med udgangspunkt i en god og tillidsfuld relation. 

Og netop det relationelle aspekt fylder meget i mit terapirum. I min verden bliver udbyttet af terapien aldrig bedre end relationen. Det vigtigste for mig er derfor at skabe et trygt, kærligt og tillidsfuldt rum, du kan læne dig ind i, så vi i fællesskab kan undersøge det, du kommer med og igangsætte nogle sunde bevægelser på vejen mod indre forløsning og fred. 

Jeg er af den overbevisning, at intet menneske er helt forløst fra følelsesmæssige temaer, førend også kroppen er forløst og “gennemstrømbar” for livsenergi. Af selv samme årsag fylder kroppen og arbejdet hermed meget i det terapeutiske arbejde hos Würtzgaard Kanalisering; både som en mulig indgang til at åbne til fortrængte tematikker, men også som et sted at lande, lagre og integrere det terapeutiske arbejde, der har udfoldet sig, igennem måske mere mentale eller kreative, terapeutiske processer i en session.

I forlængelse heraf bør det nævnes, at jeg anskuer alle problematikker værende energetiske blokering i systemet – uanset på hvilket niveau af det flerdimensionelle menneske, problematikken primært udspiller sig: mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt, relationelt, spirituelt eller energetisk. Dette medfører en undgåelig opfattelse af problematikker som værende stagneret energi/ blokeringer og åbner således op for muligheden for bevægelse – og på sigt forløsning og frisættelse af stagneret energi/ problematikker – via den rette støtte og hjælp. 

 

Hvem er jeg som terapeut?

Som terapeut er jeg nærværende og kærlig med en sund balance mellem det det moderlige og det faderlige – at møde de sårede dele af dig med omsorg og forståelse samt støtte dig videre i processen via redskaber og en solid og støttende hånd i ryggen. Jeg tager altid udgangspunkt i de problemstillinger, du kommer med og hjælper dig til større indsigt og dybere bevidsthed gennem forskellige terapeutiske metoder: samtale, kropsterapi, energiarbejde, kropsøvelser, kreative processer, meditative øvelser, drømme, åndedrætsøvelser og andet. 

Jeg opfatter mig selv som en rejseguide, der i dyb samarbejde med dig, kan hjælpe dig over mulige forhindringer på din vej, så du kan fortsætte din rejse i livet med fornyet energi, mere overskud og mere gå-på-mod. 

I terapien bruger jeg hele mit sanseapparat og ikke mindst min indfølingsevne til at møde dig, hvor du er. Dette så jeg kan hjælpe dig videre på din rejse og give dig en følelse af at blive set på et dybere plan – altid i en ligeværdig relation med respekt for den enkelte! 

Jeg lader mig derfor (også) guide og vejlede af mine clairvoyante indsigter og fornemmelser med henblik på at hjælpe dig bedst muligt og give dig en god oplevelse med mærkbare ændringer hos dig. 

Mit dybeste ønske og mål med terapien er at hjælpe dig til dybere forståelse og forløsning af de ting, der fylder hos dig, så du kan indtage verden og leve i overensstemmelse med dit autentiske dig – den du er inderst inde.

Jeg glæder mig til at invitere dig indenfor og hjælpe dig på vej mod transformering af det, du ønsker transformeret.

 

Kærligst,
Camila 

OBS: Jeg er under uddannelse til spirituel integrativ krops-og psykoterapeut og tilbyder psykoterapi og psykoterapeutiske forløb med fokus på det hele menneske: krop, sind og kerne/sjæl/ånd. Jeg modtager løbende supervision af Tobias-skolens meget kompetente leder og undervisningsteam.