Clairvoyance

Clairvoyance er formidling af budskaber, råd og vejledning fra den åndelige verden. Ordet clairvoyance betyder ”klarsyn”. Clairvoyante evner er således evnen til at se klart. Ved hjælp af mine clairvoyante evner, kan jeg se og rådgive om fortid, nutid og fremtid.

Clairvoyant rådgivning foregår i tæt samarbejde med den åndelige verden. Jeg stiller mig til rådighed og fungerer således som talerør fra den åndelige verden til dig. Clairvoyant arbejde kan foregå på to forskellige niveauer:

 1. Det psykiske niveau: den clairvoyante læser i klientens energifelt.
 2. Det mediale niveau: den clairvoyante kommunikerer med åndelige vejledere, engle, afdøde og/ eller andre ikke-fysiske væsener.

Da alle clairvoyante arbejder forskelligt og har særlige spidskompetencer, kan det være en god ide at kontakte den clairvoyante og spørge om vedkommende kan hjælpe med det, man søger hjælp til. Det er eksempelvis alt afgørende, at den clairvoyante rådgiver arbejder på det mediale niveau, hvis man ønsker kontakt til en afdød – i så fald skal man have fat i et Clairvoyant Medium.

Hvad kan du bruge en clairvoyance til?

Clairvoyant rådgivning er en mulighed for at få råd og vejledning, der er relevante for dig netop nu. Beskederne vil således ofte relatere til den livsfase og de eventuelle udfordringer, som du gennemlever med henblik på at skabe ny klarhed og hjælpe dig videre.

Det kan være, at….

 • du står ved en korsvej i dit liv
 • du mangler hjælp til at få afklaring om hvilke valg, du står overfor lige nu
 • du skal træffe vigtige valg i dit liv, som du ønsker at få råd og vejledning til
 • du ønsker råd om, hvordan du kan arbejde med dine problemer
 • du har brug for at blive mødt lige der, hvor du er på nuværende tidspunkt
 • du ønsker at blive støttet i, hvad der er godt for dig at gøre lige nu
 • du har trivselsspørgsmål, konflikter eller problemer i dit liv

Hvordan foregår en clairvoyance hos mig?

Jeg har mulighed for at give clairvoyant rådgivning og vejledning både nær og fjernt. Det betyder, at jeg er i stand til at kanalisere buskaber til dig uanset, om vi sidder i samme rum, eller der er stor afstand imellem os. Jeg tilbyder forskellige former for clairvoyant arbejde:

 • Clairvoyant sitting  (clairvoyant rådgivning/ vejledning hos mig)
 • Fjern clairvoyance – telefonisk eller virtuelt over facetime/skype

Clairvoyant sitting

Ved en clairvoyant sitting kommer du til mig. Når du ankommer, sætter vi os overfor hinanden, og du får udleveret et glas vand. Jeg afsætter 60 minutter til en clairvoyant rådgivning, som fordeles på følgende måde: introduktion, kanaliseringer fra den åndelige verden, mulighed for at stille spørgsmål samt afslutning.

En clairvoyant sitting hos mig starter altid med en kort introduktion, hvor jeg fortæller lidt om hvordan, jeg arbejder. Jeg sørger altid for at alle eventuelle spørgsmål er besvaret, så du føler sig godt tilpas og har vished om, hvad der skal ske. Når du føler sig klar, stiller jeg ind på dig og modtager budskaber fra den åndelige verden. Alle budskaber er støttende, opløftende og bliver altid videreformidlet i kærlighed. Jeg udtaler mig ikke om sygdom, død og ødelæggelse og tilstræber altid at mine klienter er bedre stillet, efter en session end før. Afslutningsvis vil der være mulighed for at stille spørgsmål, som med fordel kan medbringes skriftligt. Når clairvoyancen er slut er der en kort afslutning, hvor jeg sikrer mig, at du har det godt og har følt dig godt tilpas under sessionen.

Da det er den åndelige verden, der er leverandør af informationer og budskaber, kan jeg ikke på forhånd sige, hvordan sittingen udformer sig eller hvilke tematikker, der vil dukke op undervejs. Som hovedregel kan jeg sige, at det der kommer til mig vil være noget, du kan have gavn af at høre netop nu. Jeg tilstræber altid at kanalisere gode råd og løsningsforslag i henhold til den livssituation, du står i på nuværende tidpunkt.

Fjernclairvoyance – telefonisk eller virtuelt over facetime/ skype

Ved en fjernclairvoyance modtager du en clairvoyant rådgivning telefonisk eller virtuelt over facetime/ skype. Du vælger formen. Vi aftaler et tidspunkt, hvor jeg ringer dig op. Jeg afsætter 60 minutter, som fordeles på følgende måde: introduktion, kanaliseringer fra den åndelige verden, mulighed for at stille spørgsmål samt afslutning.

Da det er den åndelige verden, der er leverandør af informationer og budskaber, kan jeg ikke på forhånd sige, hvordan sittingen udformer sig eller hvilke tematikker, der vil dukke op undervejs. Som hovedregel kan jeg sige, at det der kommer til mig vil være noget, du kan have gavn af at høre netop nu. Jeg tilstræber altid at kanalisere gode råd og løsningsforslag i henhold til den livssituation, du står i på nuværende tidpunkt.

Clairvoyant rådgivning på et enkelt spørgsmål

Clairvoyant rådgivning på et enkelt spørgsmål giver dig muligheden for at få råd og vejledning på et spørgsmål. Du kan vælge mellem to former:

 1. Vi ringer sammen, du stiller dit spørgsmål og får et clairvoyant svar med det samme. OBS du får svar på det ENE spørgsmål! 
 2. Du sender mig dit spørgsmål på mail sammen med et billede af dig og jeg returnerer et svar

OBS: Clairvoyant rådgivning på et spørgsmål skal ikke forveksles med almen clairvoyant rådgivning, da fokus udelukkende ligger på det ene spørgsmål, du stiller. Ved telefonisk kontakt afsættes der maximalt 10 min. til opkaldet – ofte tager det kortere tid. Der er således IKKE mulighed for at stille tillægsspørgsmål eller modtage grundig, nuanceret og dybdegående clairvoyant vejledning – ønsker du dette, skal du bestille en clairvoyant sitting.

Anbefalinger i forbindelse med en clairvoyant rådgivning hos mig

Jeg vil opfordre dig til ikke at give mig nogle oplysninger om dig selv eller det, du ønsker svar på, da det vil forringe din oplevelse. For at få mest muligt ud af sittingen kan du i stedet medbringe dine spørgsmål til sittingen og stille dem, når du får muligheden – hvis de ikke er blevet besvaret løbende.

Jeg følger clairvoyantforeningens etiske regler

Clairvoyantforeningens etiske regler er en sikkerhed til dig som klient. Clairvoyante evner kan misbruges, hvilket jeg er stærkt modstander af! Ved at følge de etiske regler, får du et indblik i hvordan jeg forholder mig til arbejdet og hvad der er vigtigt for mig, når jeg arbejder clairvoyant.

Reglerne er som følger:

 1. Jeg stiller kun ind på personer, der selv har bedt om det
 2. Jeg giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
 3. Jeg viser respekt og indlevelsesevne over for min klient
 4. Jeg har tavshedspligt
 5. Jeg har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
 6. Jeg har en god skelneevne
 7. Jeg udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
 8. Jeg adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
 9. Jeg tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form
 10. Jeg opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

Efter afsluttet session

Når du har modtaget din clairvoyant rådgivning og der er afsluttet på en god måde, er sessionen forbi. Ved eventuelle spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte mig efterfølgende. OBS jeg besvarer ikke spørgsmål clairvoyant eller går ind i det, der er kanaliseret under en session.

Penge betales ikke retur efter endt session. 

Husk altid at clairvoyance bør ses som værende støtte og rådgivning og ikke en endegyldig sandhed. Det er derfor vigtigt, at du mærker efter i dig selv og bruger det, du føler virker rigtigt for dig!