Husrens

Oplever du mystiske ting i dit hjem?

Føler du dig overvåget?

Har du en følelse af, at du ikke må være i dit eget hjem?

Giver dine børn udtryk for, at de ser nogen eller noget, du ikke kan se?

Falder ting på gulvet uden, at nogen er i nærheden?

Mærker du en uforklarlig kulde steder, hvor der ikke burde være koldt?

Lugter du røg, parfume, mados eller andet?

… så kan det måske hjælpe dig at få en husrensning. 

Hvad er en husrensning?

En husrensning er, når en clairvoyant renser og fjerner uønskede ånder og energi i et hus.

Når den clairvoyante undersøger huset, kan vedkommende mærke energi fra nuværende og tidligere beboere, afdøde og åndelige vejledere og guider og andet.

Alt er energi og energi kan manifestere sig på mange måder. Overordnet kan man sige, at noget energi er positivt og andet er negativt/ forstyrrende. Når man hidkalder en clairvoyant med henblik på at rense et hus, er det ofte fordi, beboerne  oplever en energi /”noget”, som de ønsker større kendskab til eller (som oftest) ønsker at få fjernet.

Hvad kan man møde og hvad fjerner man?

Der kan være flere forskellige energier i hjemmet:

  • Psykisk energi: energiaftryk af husets nuværende beboere og/ eller tidligere beboere (også sindsstemninger og følelsesmæssige aftryk) 
  • Afdøde slægtninge eller relationer: afdøde som familien kender kan være på besøg
  • Jordbundne afføde: afdøde som hænger fast og ikke er gået over i lyset
  • Naturånder
  • Energetisktrafik: psykisk energi eks. gamle veje, trapper o.lign. som skaber energetisk-trafik
  • Åndelige vejledere, guider og hjælpere

Når man renser et hus, renser og fjerner man som udgangspunkt det energi, der er forstyrrende for de mennesker, der bor i hjemmet.

Hvordan foregår en husrensning: 

En husrensning hos mig foregår i tre trin: før, under og efter besøget.

Jeg renser nogle gange i samarbejde en kollega. Hvorvidt jeg kommer selv eller vi kommer to afhænger af opgaven, størrelsen på boligen samt anbefaling fra mine åndelige vejledere.

Før besøget: inden jeg kommer ud på destinationen forbereder jeg mig grundigt. Jeg orienterer mig i husets plantegning, stiller ind på huset clairvoyant,  finder eventuelle hotspots (steder hvor den uønskede eneregi/ afdøde oftest opholder sig), sender healing til huset og starter rensningen. Når jeg starter rensningen på forhånd, er det for at frisætte det energi, der kan frisættes på forhånd, så jeg nemmere kan mærke ”sagens kerne” og koncentrere mig om at forløse det, når jeg kommer frem på destinationen.

Under besøget: Når jeg kommer frem på destinationen, går jeg huset igennem og mærker energierne – dette gør jeg alene for at mindske eventuelle forstyrrelser. Med udgangspunkt i mit forarbejde finder jeg ud af, hvor jeg skal starte. Mit forarbejde gør, at jeg ikke påvirkes af de mennesker, der opholder sig i huset og derfor arbejder så rent som muligt – under guidning og vejledning af den åndelige verden. 

Når jeg har mærket energierne i hele huset og fået den viden, jeg har brug for, deler jeg min viden med husets beboere. Først her ønsker jeg at få nogle informationer omkring hvad beboerne oplever. Når jeg har fået bekræftet, at det jeg fornemmer giver mening, begynder selve rensningen. I enkelte tilfælde renser jeg løbende – særligt i tilfælde hvor en afdøds energi er meget heftig og jeg føler, at det vil være bedst at sende vedkommende over i lyset med det samme.

Når jeg sender en afdød over i lyset, er det altid i tæt samarbejde og under kyndig vejledning af den åndelige verden. Jeg arbejder altid med stor respekt for og kærlighed til alle afdøde, hvilket vil sige, at alle afdøde bliver behandlet ordentligt og sendt af sted på en god måde. Er det svært for den afdøde at gå over i lyset, beder jeg nære slægtninge og/ eller relationer om at komme tilstede og hjælpe. Rejsen mod lyset skal være en god oplevelse for alle. Når den afdøde er gået over i lyset, sørger jeg for at lukke ”vejen” til åndeverdenen, så den afdøde ikke kan komme tilbage igen.

Jeg afslutter altid en rensning med at gå huset igennem endnu engang og rense energien i boligen. 

Når rensningen er færdig, deler jeg mine oplevelser med husets beboere og eventuelle beskeder fra afdøde viderebringes – i enkelte tilfælde videreformidles clairvoyante beskeder. 

Jeg sørger altid for, at alt er som, det skal være  og eventuelle spørgsmål er besvaret inden, at jeg forlader destinationen.

Healing og telepati på destinationen: i nogle tilfælde tilbyder jeg at heale de mennesker, der har været særlig sensitive overfor den afdøde – dette for at hjælpe med at en eventuel frygt og/ eller oplevelser slipper hurtigere. Jeg har ligeledes oplevet, at kæledyr har været meget påvirket af energierne og at telepati har hjulpet dyrene til at forstå, hvad der er sket og efterfølgende få det meget bedre.

Efter besøget: Jeg følger altid op på husrensningen i løbet af en uges tid. 

 

Pris afhænger af husets størrelse samt tidsforbrug. Kontakt mig derfor gerne til en uforpligtende snak og pris.