Klientsikkerhed

Vigtig information

Det er altafgørende for mig, at mine klienter ved hvad, jeg står for og føler sig godt tilpas i mit selskab. Jeg arbejder udelukkende med lyset og formidler kun budskaber, der er konstruktive og stiller klienten bedre – jeg udtaler mig ikke om sygdom, død og ødelæggelse. Jeg går meget op i, at mine klienter har en god oplevelse før, under og efter besøget hos mig og tager mig derfor altid god tid til den enkelte klient og sørger for, at eventuelle spørgsmål besvares. Du skal derfor altid være velkommen til at kontakte mig, hvis du har noget på hjertet.

 

Jeg følger clairvoyantforeningens etiske regler:

  1. Jeg stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
  2. Jeg giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
  3. Jeg viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
  4. Jeg har tavshedspligt
  5. Jeg har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
  6. Jeg har en god skelneevne
  7. Jeg udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
  8. Jeg adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
  9. Jeg tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form
  10. Jeg opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde

 

Jeg er alternativ behandler – ikke læge!

Som alternativ behandler, er jeg underlagt kvaksalverlovgivningen, hvilket betyder, at jeg tilbyder alternativ behandling som supplement til skavanker, sygdomme eller andre gener. Jeg udtaler mig ikke om medicin, diagnosticerer ikke og kommenterer ikke på lægefaglige udtalelser. Jeg berører således ikke det lægefaglige område, men tilstræber altid et godt samarbejder med læger, psykiatere og psykologer. Hvis jeg ikke mener, at mine kompetencer er tilstrækkelige, anbefaler jeg altid mine klienter at søge hjælp et andet sted.

 

Her er plads til alle 

Jeg arbejder ud fra et åndeligt og spirituelt perspektiv og forholder mig åbent og neutralt til religion, kultur, titler og tro. Hos mig er alle lige – og jeg ønsker at hjælpe alle efter bedste evner.

 

En dårlig oplevelse?

For mig er det alt afgørende, at mine klienter har en god oplevelse og føler sig i trygge hænder før, under og efter et besøg hos mig. Jeg hører derfor gerne fra dig, hvis du har haft en dårlig oplevelse eller har brug for at dele noget med mig.