Platform

 

Platformsdemonstration – kærlig formidling fra den åndelige verden til salens tilhørere.

 

Hvad er platformsdemonstration?

Ordet platform kommer af, at den clairvoyante/ mediet står på en ”platform”– et podie, en scene eller et tilstrækkeligt stort område på gulvet – hvorfra vedkommende arbejder foran salens tilhørere, så alle kan se hvad, der foregår.
Platform er en disciplin indenfor spiritismen, hvor en clairvoyant eller et clairvoyant medie stiller sig til rådighed for den åndelige verden. Den clairvoyante kanaliserer og videreformidler kærlige budskaber fra den åndelige verden til tilhørerene i salen.
Formålet med platformsdemonstration er, som alt andet spirituelt arbejde, at videreformidle kærlighed og healing fra den åndelige verden samt at løfte os støtte os! Dette kan ske via beskeder personligt, kollektivt eller via besøg af en eller flere afdøde, der råder og vejleder fra en (nu) højere frekvens og derfor kan se tingene i et større perspektiv.

 

Under en platformsdemonstration kan beskederne fra den åndelige verden komme på forskellige måder:

  • korte personlige budskaber, råd og vejledning til den enkelte (clairvoyante beskeder)
  • kanaliseringer (beskeder/ budskaber) fra den åndelige verden til hele salen

  • afdødekontakt – hvor en afdød kommer til stede og giver et budskab til en bestemt tilhører

Når den clairvoyante eller mediet åbner energien og stiller sig til rådighed for den åndelige verden, kommer der dét igennem, tilhørerne har brug for på det pågældende tidspunkt – den åndelige verden er dybt intelligent!

 

Platformsclairvoyance eller klarsyn?

Disciplinen platform kan inddeles i to: platformsclairvoyance og klarsyn.

Platformsclairvoyance:
Ved platformsclairvoyance videreformidler den clairvoyante eller det clairvoyante medie en kort personlig besked – et clairvoyant budskab, råd og vejledning – til så mange tilhørere som muligt.

Klarsyn:
Ved klarsyn er det et clairvoyant medie, der står på platformen. Mediet vil have fokus på afdødekontakt – altså stille ind på den åndelige verden og skabe kontakt til en afdød. Når kontakten er skabt, går mediet igang med at skabe et link til en tilhører i salen for derefter at videreformidle det budskab, som den afdøde ønsker videreleveret gennem mediet.

Når afdøde kommer igennem i forbindelse med en platformsdemonstration, har de 3 formål: De afdøde vil vise os, at:

  1. der er et liv efter det jordiske liv
  2. de elsker os
  3. de er omkring os trods deres fysiske død – de hjælper, støtter og vejleder os.

Klarsyn er således et samarbejde med den åndelige verden, der har fokus på at bevise, at sjælen overlever den fysiske krops død samt vise, at de afdøde fortsat er en del af vores liv – de støtter, hjælper og vejleder os.

 

Hvordan foregår en platformsdemonstration?

Platformsdemonstration foregår ved at den clairvoyante stiller ind på den åndelige verden, hvorefter vedkommende begynder at give tilhørerene beskeder. Hvis det er et clairvoyant medie, der afholder platformsdemonstrationerne og der er fokus på klarsyn, tager vedkommende kontakt til den/ de omkringværende afdøde, hvorefter mediet videreformidler informationer, der kan hjælpe med at identificere den afdøde og derefter skabe et link til en person i salen. Et link skabes ved at mediet fremfører informationer om den afdøde (dødsårsag, kendetegn eller andet..), som den afdøde viser mediet. Informationerne skal hjælpe mediet med at skabe det rigtige link – altså finde frem til den/ de rigtige tilhøre(re) i salen, som den afdøde gerne vil have fat i. De tilhørere, der genkender det, mediet siger, markerer. Efterhånden som informationerne bliver mere specifikke, vil der være færre markeringer og mediet vil således skabe et link. Når linket er skabt, vil mediet videreformidle de budskaber, som ånden ønsker, at den pågældende tilhøreren skal have. Når budskabet er videreleveret skabes en ny kontakt til en afdød, hvorefter der skabes et nyt link…

 

Hvad forventes der af tilhørerne til en platformsdemonstration:

Da alt clairvoyant og medialt arbejde er energiarbejde, afhænger platformsdemonstrationens udfald i særlig høj grad af energien i salen. Det er derfor vigtigt, at tilhørende bidrager aktivt og er positivt indstillet overfor det, der skal ske. Ved en afdødekontakt er samarbejdet mellem mediet og tilhørerne meget vigtigt, da en god kontakt og et solidt link afhænger af dette samarbejde. Det er derfor vigtigt, at salen bidrager med tydelige markeringer, svar og tilkendegivelser – og ikke mindst et åbent sind, når mediet arbejder.

Der forventes en ordentlig og respektfuld tone og adfærd overfor levende – og afdøde. Husk at de afdøde kommer igennem for at hjælpe, støtte og vejlede os.
Da det kan være en følsom omgang at gå til platformsdemonstrationer forventes det, at alle udviser loyalitet overfor hinanden – ”det der sker i salen, bliver i salen”. Husk at det kunne have været dig, der fik en besked, der påvirkede dig følelsesmæssigt. Hvordan ville du ønske dig, at andre håndterede den viden?

 

En platformsdemonstration er en fantastisk og unik oplevelse – ikke to platformsdemonstrationer er ens. Så tag din veninde, ægtefælle eller en anden under armen og oplev den åndelige verden helt tæt på.


© Tekst & billeder på hjemmeside er underlagt copyright by Camila Würtzgaard

Lån af tekst & billeder kræver skriftlig tilladelse fra Camila Würtzgaard